קבלת שבת בסוכה בהשתתפות חברים ואנשי דת מקהילות חיפה